Målgrupper

TROIA

TROIA henvender sig til mennesker med psykisk sygdom/sårbarhed og eller erhvervede hjerneskader. Man kan bo på TROIA, hvis man har en erhvervet hjerneskade og man på trods af sin fysiske /psykiske funktionsnedsættelse med hjælpemidler og med personalestøtte kan være selvhjulpen.

Man kan bo på TROIA, hvis man har en psykiatrisk diagnose eller psykisk sårbarhed der giver et behov for at bo et sted med personale hele døgnet.